Fogjunk össze falvaink, városaink, régiónk jövőjéért! - osszefogas.sk

Fogjunk össze falvaink, városaink, régiónk jövőjéért!

Az utóbbi néhány választási időszakban a kormány az intézkedéseivel nem hogy könnyítené az önkormányzatok életét, hanem inkább nehezíti. Például a magánszemélyek adójának csökkentésével csak pár euróval hagy többet az emberek pénztárcájában, viszont hatalmas összeget von el az önkormányzatoktól. Emellett a község ellátnivaló feladatainak száma nem csökken, hanem gyarapodik. Az efféle intézkedések komoly bevételkiesést okoznak a városok és falvak költségvetésében, ezáltal nehéz helyzetbe hozva az önkormányzatok gazdálkodását. Állítsuk meg az önkormányzatok kiéheztetését, a kormány ne a falvaink és városaink kárára hozzon populista döntéseket!

Rendkívül diszkriminatívnak tartom a személyi jövedelemadóból származó adóbevételek települések közti elosztásánál a tengerszintfeletti magasság elvét. Minél magasabban helyezkedik el egy település, annál több pénzt kap az államtól, az alacsonyabban fekvő községek kárára. Ez a tényező anyagi szempontból hátrányosan különbözteti meg a déli járások zömmel magyarlakta városait és falvait. Ésszerű logika nincs benne, mivel egy Magas-Tátrában elhelyezkedő településnek ugyanazon feladatokat kell ellátnia, mint egy falunak a Csallóközben. Követeljük ezen értelmetlen elv megszüntetését, a pénzelosztás legyen igazságos!

A másod- és harmadosztályú utak karbantartása megyei hatáskör. A magyarlakta régiókban, legfőképp Nagyszombat- és Nyitra megyében ezek az utak óriási teherforgalomnak vannak kitéve. Ez annak köszönhető, hogy olyan régióról van szó, amely tranzitzónát képez a teherforgalom számára észak és dél között, emellett nincs ehhez szükséges gyorsforgalmi- és első osztályú úthálózat kiépítve. Továbbá a fuvarozó cégek is szívesebben használják a megyei utakat, mivel nem ott kell útdíjat fizetniük. Ez a helyzet az itt élő emberek életminőségét és mindennapjait keseríti meg. E helyzeten csakis törvényi szabályozással, vagy az úthálózat fejlesztésével lehet segíteni. Fogjunk össze régiónk fejlődése érdekében!