Zomrel Mátyás, zomrela aj spravodlivosť? - osszefogas.sk

Zomrel Mátyás, zomrela aj spravodlivosť?

Idem na súd, idem na políciu…! Výroky  takéhoto typu a znenia v jednom dobre fungujúcom štáte jasne poukazujú na naše snaženie dopracovať sa k pravde a jej uplatneniu.

Nuž, ale nie na Slovensku!

Keď takéto konštatovanie počujeme z úst našich príbuzných, blízkych či známych, prakticky si môžeme byť istí, že sa obávajú komplikácií, ťahaníc, predpokladajú prekážky zo strany úradov, ba sa obávajú dokonca aj možného trestu. Nie sú spokojní,  ba naopak – sú nespokojní, naštvaní alebo sa boja!

Zomrel Mátyás, je po spravodlivosti! – hovorí sa. Na Slovensku sa však od vykonávania spravodlivosti samotná spravodlivosť už  ani neočakáva!

Demonštrované číslami: podľa zistení Eurobarometru až 72% obyvateľstva nedôveruje súdom; dáta a údaje v tejto oblasti zaznamenali najväčší pokles za posledné desaťročie. Nie je ťažké odhaliť dôvod, veď uplynulé roky boli presiaknuté škandálmi… Vražda Jána Kuciaka a jeho snúbenice, korupčné aféry, politici a verejní činitelia ktorých mená sa spájajú so škandalóznymi podnikateľmi – prospeli k nedôvere aspoň do takej miery ako naše osobné skúsenosti a skúsenosti našich blízkych a priateľov.

V dobre fungujúcom štáte by sa toto nemalo stať! Je nevyhnutné garantovať a dodržiavať rovnosť pre zákonom a zaručiť právny štát, v opačnom prípade v súvislosti s políciou a justíciou nám ako prvé napadne slovo „ trest“.

Verím, že problémy sa dajú riešiť a všetko to sa odráža aj v programe Maďarskej komunitnej spolupatričnosti. Vytýčili sme viac konkrétnych uskutočniteľných cieľov. Je dôležité  uplatňovanie a vykonávanie spravodlivosti vyňať spod politického vplyvu, posilňovať spôsoby policajnej ochrany; zmenu vyžaduje aj model justície zachovaný ešte z čias socializmu, aby sa týmto otázkam venovali odborníci bez straníckej príslušnosti. Väčšie právomoci by mali dostať parlamentné vyšetrovacie komisie a treba ďalej postúpiť aj v oblasti daňových priznaní – vyplnenie príslušných tlačív totiž bagatelizujú hlavne tí, ktorých je to elementárnou povinnosťou.

Osobne si myslím, že tieto opatrenia sa dajú docieliť, sú uskutočniteľné v prospech „zlepšenia“ štátu. Zároveň môžu prispieť k zvýšeniu úrovne dôvery ľudí, občanov v politiku a predstaviteľov štátu.

Prosím Vás preto, voľte číslo 22 – Maďarskú komunitnú spoločnosť!