A szimpatikus környezetvédelem - osszefogas.sk

A szimpatikus környezetvédelem

Milyen kulcsszavakat mondana az Magyar Közösségi Összefogás környezetvédelmi programjából?

Hosszú lesz ez a mondat: ivóvízvédelem, hulladékgazdálkodási forradalom, értékorientált természetvédelem,  tiszta, megújuló energiaforrások, környezetkímélő technológiák, klímaváltozáshoz való alkalmazkodás.

Álljunk meg itt. Összekapcsolódik a klímaváltozás és a migráció az emberek fejében?

A tömeges globális migráció kockázata leginkább a víz-, és  így az élelmiszerhiány miatt a népes fejlődő országokat sújtja, ami a fejlett országokban jogos nyugtalanságot és szorongást kelt. A forrásokért folytatott konfliktusok háborús-, és klímamenekültek millióit indíthatják útnak, ami  átformálhatja a megszokott világunkat és az életmódunkat.

Mi erre az Összefogás mozgalom válasza?

Az emberiség képes lehet időben felkészülni a technológia eszközeivel és a környezettudatosabb viselkedéssel,  forráskihasználással. Ebben szerencsére az EU nem hagy bennünket magunkra, éppen fordítva, jelentős, 100 milliárd eurós támogatási keretet kíván az adaptáció céljából a bevételeiből felkínálni. Mint közgazdász, ezt a kihívást esélyként is látom, lehet ez akár a 4. ipari forradalom motorja. A V4-ek  is profitálni fognak ebből, ha időben felismerjük a lehetőségeket.

Ami környezetszennyezést illeti, azt hihetnénk, hogy Dél-Szlovákia kedvezményezett helyzetben van, hiszen nincsenek bányák és az arra épülő, szennyező nehézipar…

Ellenkezőleg, a síkság ideális terület az építőipar számára, az ipar-, és a lakosságsűrűséget is növeli, ami új környezeti problémákkal jár. A gazdag termőföld és a melegebb éghajlat idevonzzák az intenzív, de nem mindig környezetbarát mezőgazdasági technológiákat, óriásfarmokat, miközben a melléktermékek, a műtrágyák, antibiotikumok, növényvédő szerek az ivóvízkészletünk minőségét kockáztatják. A gyengén erdősített, sík terepet még inkább sújtja az ipari  légszennyezés, de a felszálló por is a hatalmas parcellákról.

Az ivóvízvédelemben gyakran hallunk az elhagyatott ipari létesítmények kockázatáról. Mit tesznek ez ügyben?

Nem csak a csallóközi ivóvíz védelmében, 2011-ben a környezetvédelmi minisztérium élén sikerült elfogadtatnom a “régi környezeti terhekről” szóló törvényt, amely lehetővé teszi a szennyezések közérdekű felszámolását elhagyatott magánterületeken is. 170 millió eurót eszközöltünk erre a célra az EU forrásaiból, sajnos a munkálatok nagyon nehézkesen haladnak, ezen is szeretnénk változtatni.  De az ember is jócskán hozzájárul, sok helyen hiányzik a szennyvízcsatorna hálózat, ami még ma is a legjelentősebb szennyezési kockázat. Az elkövetkező választási ciklusban szeretnénk befejezni a kanalizáció kiépítését az ivóvízkészletek felett és EU-s átlagra fejleszteni egész Dél-Szlovákiát.

ENVIRO-KOMMANDÓ.
Új, professzionálisan felszerelt mozgó beavatkozó-egységet alakítunk ki a lég-, víz-, és talajszennyezési bejelentések azonnali felderítésére, dokumentálására, leállítására.

TISZTÁBB LEVEGŐ
Támogatjuk a környezetbarát, praktikus és komfortos tömegközlekedést, biztonságos kerékpáros közlekedést, az elektromobilitást, a hibrid gépkocsik, furgonok, kisbuszok, kisteherautók és a sokgyermekes családi autók állami hozzájárulását és a gyorstöltő infrastruktúra kiépítését.

REND ÉS TISZTASÁG
Az evidens környezetvédelmi kihágások elleni azonnali bírságoló jogköröket biztosítunk a rendőrségnek, pl. az illegális hulladék lerakatok ellen.

ÉLEMISZERPAZARLÁS
Intézkedéseket teszünk az élelmiszerpalás ellen, lehetővé tesszük a lejárt élelmiszerek értelmes, de biztonságos hasznosítását, támogatjuk a nem csomagolt élelmiszerek biztonságos kereskedelmét.

HOSSZABB ÉLETTARTAM
Bevezetjük az eszközök alkatrész utánpótlásának kötelességét, a javítási költségek méltányos szintjét, a javíthatóság egyszerűsítését,  a hulladék és az energiapazarlás visszaszorítása céljából.