Szemléletváltás és modernizáció

A politikai narratíva új alapokra helyezése, hatékonyabb munkavégzés, érdemi szakmai munka, a terepmunka mellett aktív jelenlét az online térben is. Az ideológiai nézetkülönbségek mentén való széttöredezettség helyett a sokszínűségben és sokoldalúságban rejlő lehetőségek kiaknázása.

A fiatal generáció bevonása a közéletbe

A közösségért való munka egyértelműen a jövőbe való befektetés, akkor eredményes, ha lesz kinek továbbadni a megszerzett tapasztalatokat! Mindezért kiemelt figyelmet kívánunk fordítani az ifjúság közélet iránti érdeklődésének felkeltésére, mentorálására és támogatására.

Dél- és Kelet-Szlovákia képviselete

Az Összefogás amellett, hogy a déli és keleti régiók magyarjait képviseli, munkájával egyértelműen minden itt élő életszínvonalának javításához és lehetőségeinek kiszélesítéséhez hozzá kíván járulni.

Környezetvédelem

A környezet hatékony védelme globális kihívás. Célunk a szakmai észrevételek érvényesítése a döntéshozatalban az üzleti szempontok helyett és a magyarlakta régiók természeti kincseinek hatékony védelmet biztosítani.

Régiófejlesztés és közösségeink megerősítése

A régiók közti igazságtalan pénzelosztás ellen való küzdelem, a hatékonyabb régiós képviselet a törvényhozásban minden itt élő ember elemi érdeke. Célunk a magyar kulturális szervezetek finanszírozásának biztos alapokra helyezése, segítségnyújtás a pályázati lehetőségek jobb kihasználásához.

Nemzetiségi jogaink bővítése

Sok esetben a törvény által garantált jogaink nem teljesülnek a gyakorlatban, ezen az illetékes hivatalokkal való folyamatos konzultáció, tehát érdemi képviselet, valamint folyamatos tájékoztatási kampányok változtathatnak. A nemzetiségi jogok tekintetében ugyanakkor bőven van még hová fejlődni: az anyanyelv használatához, az azon való tanulás és hivatali ügyintézéshez való jog erősítése és betarttatása, a nemzetiségi kultúra megfelelő mértékű támogatásának és a magyarok egyenrangú állampolgárként való kezelésének elérése, a jogsértések elszenvedőinek hatékony jogi képviselet biztosítása.

Szimbolikus és történelmi sérelmek rendezése közösen a szlovák féllel

A szlovák-magyar kapcsolatot mérgező konfliktusos kérdések közös szakmai alapokon való rendezése a szlovák féllel. Ez lassú folyamat, de megkerülhetetlen ahhoz, hogy a két nemzet közti kapcsolat javulni és erősödni tudjon.