1

Az elsődleges cél egy közös magyar lista kialakítása volt a 2020. február 29-i választásokra.

Az Összefogás mozgalmat 2019 nyarán hívtuk életre azzal a céllal, hogy hangot adjunk közösségünk megújulásra való igényének és elindítsuk a szétdarabolt magyar érdekképviselet egységesítési folyamatát. Az elsődleges cél egy közös magyar lista kialakítása volt a 2020-as parlamenti választásokra. A magyar közösség képviseletét zászlajukra tűző pártokat újra tárgyalóasztalhoz ültettük, melynek eredményeként megalakult a Magyar Közösségi Összefogás listája, amin az MKP és a Magyar Fórum valamint az Új Egység mozgalom tagjai is felsorakoztak a jogi keretet adó Összefogás jelöltjei mellett. A Most-Híd sajnos nem csatlakozott az egységhez és külön listán indult. A választásokon a magyar lista 3.9%-os eredményt ért el, 112662 szavazattal, így nem ugrotta meg az 5%-os parlamenti küszöböt. A szlovákiai magyar közösség parlamenti képviselet nélkül maradt.

2

A politikum minőségében és munkatempójában is meg kell újuljon!

A választási eredmények és a választóktól érkező visszajelzések viszont egyértelművé tették, hogy az egységes magyar párt kialakítása korparancs. Ugyanakkor a közösség egyértelművé tette, hogy az egység mellett a választói bizalom visszanyeréséhez megújulásra is szükség van, hiszen az elmúlt egy évtized politikai sárdobálása és lanyha érdekérvényesítési képessége megrendítette a bizalmat. Az új politikai szemlélet és munkatempó, valamint a sokkal hatékonyabb szakmai érdekérvényesítés, a fiatalok és a szakemberek bevonása a közéletbe elengedhetetlen. Enélkül az egység hiteltelen lenne.

3

Augusztus 20-án a három párt elnöke közös nyilatkozatban tett ígéretet egy egységes párt létrehozására.

2020. augusztus 20-án a Magyar Közösség Pártja, a Most-Híd és az Összefogás elnöke közös nyilatkozatot tett az egységes magyar párt létrehozására. Ezt féléves tárgyalássorozat követte, amely eddig sajnos nem hozott olyan eredményeket, amelyek garantálták volna, hogy az egységes párt létrejöttével valóban új fejezet nyílhat a felvidéki politikában.

4

Minden partnert megilletne a pártügyekbe való reális beleszólási jog

Az Összefogás a választók minél szélesebb bevonását javasolta, hogy az egységes párt belső erőviszonyait, az elnök személyét közösségünk egy belső választáson (előválasztás) döntse el, ezzel is visszaállítva a közélet hitelességét. Mivel a két elődpárt nem volt hajlandó a választóknak adni a lehetőséget, az egységes pártban az Összefogás a megújulás platformjának negyedrész befolyást kért, így biztosítva, hogy mindegyik félnek lehetősége legyen politikai elképzeléseinek, prioritásainak érvényre juttatására. Esetünkben a fiatalok megszólítása és a politikai vérfrissítés, a korrupció elleni harc, az eredményesebb, proaktívabb érdekérvényesítési módszerek bevezetése, a párt morális tisztaságára hozott garanciák. Közös céljaink eléréséhez minden partnert megillet a pártügyekbe történő valós beleszólási jog. Az Összefogás a magyar közösséget érintő ügyekben közös szakmai munkát sürget, mely visszaállíthatja a felek közti bizalmat, a közös munka és annak eredménye pedig a választói bizalmat nyerheti vissza. Olyan, ami eredményekkel győzi meg a választókat arról, hogy érdemes az ő képviseletükre. Hisszük, hogy csak az egységes fellépés vezethet el ahhoz, hogy közösségünknek újra legyen képviselete a szlovák törvényhozásban.

5

Egységesülés az egész közösség bevonásával

Folytatódtak a tárgyalások, amiket a covid nagyon megnehezített, aztán sikerült egyezséget kötni: MI szavaztuk meg először alapszabálymódosításunkat a Szövetség megalakításához, a MI pártunk vált a Szövetség párttá (2021. szeptember 11.)