Zachar Pál

Zachar Pál vagyok, Ipolyságon élek a feleségemmel és négy gyermekemmel. Szakmámat tekintve mérnökként dolgozok egy amerikai székhelyű digitalizációval foglalkozó cégnek. Ennek köszönhetően volt szerencsém megismerkedni nyugat-európai, amerikai és ázsiai munkakultúrával, sikerült megtapasztalni az ott élő és dolgozó emberek mentalitását és volt lehetőségem megismerkedni különböző világnézetekkel. Ez idő alatt szépen kikristályosodott számomra, hogy miben vagyunk fejlettebbek az említett kultúráktól, ill. miben vagyunk lemaradva hozzájuk képest.

Az egyetemi évek után visszaköltöztem szülővárosomba, azóta is ott élek és dolgozok, részt veszek a helyi önkormányzat munkájában képviselőként és helyi ill. országos civil szervezetekben is tevékenykedek.

2014 óta veszek részt aktívan helyi és regionális közéletben és ez idő alatt az egyik legnagyobb hiányosságnak azt tartottam, hogy a szlovákiai magyarságnak nincs egységes képviselete. Bármily hihetetlenül is hangzik, a közös képviselet hiánya leginkább a hétköznapjainkra hat negatívan. Pont ennek a képviseletnek a hiánya miatt nem jut kellő mennyiségű fejlesztés a kórházainkba, nincsenek kellő mértékben felszerelve az iskoláink, nem jut vissza az adóinkból pénz a házaink előtt lévő utcák felújítására.

Az Összefogás mozgalom megoldást kínál erre a szerencsétlen helyzetre. Szakmailag felkészült, elkötelezett csapatra van szükség! Ideje felszámolni az ország déli részét sújtó diszkriminációt. Fejlesztetnünk kell az elmaradott infrastruktúrát, anyagi fedezetet kell biztosítani útjaink, vasútjaink hosszútávú és folyamatos fejlesztéséhez. Szemléletet kell váltani az államigazgatásban: az állam szolgálja a lakosokat és nem fordítva! Hatékony, modern, digitalizált államigazgatásra van szükség!